WIDboek.nl® !

Met WIDboek.nl® achterhaalt u de ware identiteit!

Dit is
hét verificatieboek voor werkgever, overheid, (decentraal) bestuursorgaan, politie, financiële dienstverlener, advocaat, ziekenhuis of andersoortige (zorg)instelling, dienst of bedrijf dat te maken heeft met het controleren van identiteitsdocumenten.

Vergelijk met origineel 1:1

WIDboek.nl®
is een verificatieboek ontwikkeld door de auteurs werkzaam in de praktijk. Gebaseerd op hun controle-ervaring staan in dit verificatieboek kleurechte voorbeelden van alle geldige identiteitsdocumenten en zijn deze systematisch en helder beschreven met de meest voorkomende (echtheids)kenmerken. WIDboek.nl® is een verificatieboek met voorbeelden en beschrijvingen van paspoorten, identiteitskaarten, Nederlandse verblijfsvergunningen, -aantekeningen, visa en rijbewijzen in een handige boekvorm op A5-formaat. De hoge kwaliteit van drukwerk, de ware kleuren en grootte van de voorbeelden stellen u in staat om merendeel een 1:1 vergelijk te maken met de originele identiteitsdocumenten.

Binnen de Europese Economische Ruimte (E.E.R) zijn ruim 200 identiteitsdocumenten geldig ter vaststelling van de identiteit. Zelfs specialisten op het gebied van identiteitsdocumenten zijn niet (altijd) in staat om de echtheid te verifiëren zonder vergelijkingsmateriaal. Het is belangrijk om een goed verificatiemiddel te hebben in uw praktijk. 
Met WIDboek.nl® bent u in staat om snel originele identiteitsdocumenten van falsificaties te onderscheiden, ongeacht de locatie waar u zich bevindt.

Gratis service
Met een gratis service van WIDboek.nl® blijft u volledig op de hoogte en krijgt u (digitaal) toegang tot onder andere:
» informatie over nieuwe identiteitsdocumenten 
» waarschuwingen over falsificaties
» periodieke nieuwsbrief met relevante zaken
» alle relevante wet- en regelgeving
» meest gestelde vragen en bovendien kunt u zelf vragen stellen
» tijdig een nieuw exemplaar van
WIDboek.nl®    
» aanzienlijke kortingen bij diverse leveranciers van producten en diensten

WIDboek.nl® met de gratis service kost € 99,50 (excl. BTW en verzendkosten) per exemplaar.

Deelnemers aan de training Vreemdelingen, identiteitsdocumenten en arbeid (Documentherkenning) van PG Training krijgen 15% korting op
WIDboek.nl®!

Bestellen of nadere informatie
U kunt
WIDboek.nl® in het bezit krijgen door te klikken op bestellen!

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@pgsupport.nl
of info@pgtraining.nl.